Tag Archives: วันพระ

“ทำบุญ+ท่องเที่ยว” วันมาฆบูชา 2567

จากวันนี้ไปอีกเพียง 6 วัน ก็จะถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน อันได้แก่ “วันมาฆบูชา” ซึ่งในปี พ.ศ.2567 นี้ จะตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งแม้จะตรงกับวันหยุด แต่ทางราชการก็จะหยุดชดเชยให้ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน ไปทำบุญได้ไกลพอสมควร

“งดเหล้าเข้าพรรษา” วันนี้ จะให้ดี “ต้องงดได้ตลอดไป”

วันนี้ (2 สิงหาคม 2566) เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งละครับ ได้แก่ “วันเข้าพรรษา” อันเป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะ “จำพรรษา” ณ วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือนนับแต่นี้เป็นต้นไป

ทำความดี/ละเว้นความชั่ว ในวันประกาศ “พระศาสนา”

วันนี้ (พุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565) ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 เป็น “วันอาสาฬหบูชา” หรือ “วันพระใหญ่” ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา…รองจากวันวิสาขบูชา และมาฆบูชาเพียงเท่านั้น