Tag Archives: วันปากกาลูกลื่น

แด่…“วันปากกาลูกลื่น” จาก…คนที่ยังใช้ “ปากกา”

ผมเชื่อว่าคนเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์จะมีคุณสมบัติเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่ง…นั่นก็คือ…จะหยิบหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ หรืออย่างน้อยก็ 2–3 ฉบับที่เป็นฉบับฮิตๆ ขึ้นมาอ่านข่าวอย่างละเอียดว่า หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ประจำวันนั้น พาดหัวข่าวเรื่องอะไรบ้าง