Tag Archives: วันนี้ใส่สีอะไร

“เอินเอิน THE STAR IDOL” ส่งซิงเกิลใหม่ “วันนี้ใส่สีอะไร (Lucky Color)”

เป็นดาวอีกหนึ่งดวงจากเวที THE STAR IDOL ที่มีความสามารถทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี สำหรับสาวหน้าใส เอินเอิน-ฟาติมา หรือ เอินเอิน The Star Idol