Tag Archives: วันดินโลก

“สีสันดอยตุง” ครั้งที่ 6 + งาน “ดินโลก” โพธาราม

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ได้เวลา “เสาร์สารพัน” ชวนเที่ยวงาน ชวนอ่านหนังสืออีกแล้วครับท่าน…มาเริ่มกันเลยว่างานรับลมหนาวสัปดาห์นี้มีอะไรและที่ไหนกันบ้าง

“วันพ่อ” ของ “ชาวไทย” “วันดิน” ของ “ชาวโลก”

วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพราะนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ว ยังเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” อีกด้วย