Tag Archives: วันดาวน์ซินโดรมโลก

“เดอะ เรนโบว์ รูม” เชิญชมนิทรรศการศิลปะเพื่อความแตกต่าง “Language of The Soul”

มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษแห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับอาร์ต คอนเนคชั่น โดยการสนับสนุนของหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เชิญชมนิทรรศการศิลปะเพื่อความแตกต่าง “Language of The Soul – ภาษาแห่งจิตวิญญาณ” ครั้งที่ 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึง 24 พฤษภาคม 2564