Tag Archives: วันชาติ

“เหลืองทั้งแผ่นดิน” อีกครั้ง “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวา 2563

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านแถลงไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ในช่วงวันที่ 1–6 ธันวาคม 2563 นี้ รัฐบาลจะจัดงาน “วันชาติ” “วันพ่อแห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นพร้อมๆ กัน

จาก 5 ธันวามหาราช สู่ “วันชาติ” ของปวงชน

วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของประชาชนชาวไทย เพราะนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรแล้ว ยังเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันชาติ” อีกด้วย