Tag Archives: วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จาก 5 ธันวามหาราช สู่ “วันชาติ” ของปวงชน

วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของประชาชนชาวไทย เพราะนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรแล้ว ยังเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันชาติ” อีกด้วย