Tag Archives: วันครอบครัว

ตำนาน “ครอบครัวไทย” จาก “6 คน” เหลือ “2 คนครึ่ง”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2532…วันที่คณะรัฐมนตรีของ “น้าชาติ” พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ลงมติตามข้อเสนอของคุณหญิงสุพัตรา มาสดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกๆ ปี เป็น “วันครอบครัว” นั้น…สมาชิกในครัวเรือนของประเทศไทยยังอยู่ที่ครัวเรือนละ 6 คน

เสริมพลัง “ครอบครัวไทย” ส่งท้าย “สงกรานต์” 2564

วันนี้ (15 เมษายน) เป็นวันหยุดวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ 2564 แล้วนะครับ ใครที่ไม่ได้ตีตั๋วลาหยุดไว้สำหรับพรุ่งนี้ (ศุกร์ 16 เม.ย.) คงจะต้องเดินทางกลับ กทม.กันแล้วล่ะ

เมื่อสงกรานต์ “วิถีใหม่” คืนสู่สงกรานต์ “วิถีเดิม”

เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับมาตรการและกรอบการจัดงาน “สงกรานต์ 2564” ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้…