Tag Archives: วัดโพธิ์

“วัด”+“ศาลเจ้า”+“ห้าง” ร่วม “เสริมมงคล” ตรุษจีน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ตรงกับ “วันไหว้” ของเทศกาลตรุษจีนปีเถาะพอดิบพอดี…รายการ “เสาร์สารพัน” กลับมาทำหน้าที่เชิญชวนเที่ยวงานต่างๆ

วัดโพธิ์เตรียมจัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วันที่ 29 ตุลาคมถึง 2 พฤศจิกายนนี้

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายด้านการนวดไทย เตรียมจัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

“มิวเซียมสยาม” ดูของดี “ถอดรหัสไทย”

เกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทีมงานซอกแซกมีโอกาสไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาถึง 2 แห่ง และได้เขียนถึงพิพิธภัณฑ์ “เหรียญกษาปณานุรักษ์” ของกรมธนารักษ์ไปเรียบร้อย

สงกรานต์ “คึกคัก” ทั่วไทย ประทับใจวัดโพธิ์–วัดแจ้ง

ผมเขียนต้นฉบับวันนี้ในช่วงสายๆของวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ซึ่งเป็น “วันมหาสงกรานต์” ของปี 2562 และผ่านวันสงกรานต์ วันแรก 13 เมษายนไปเรียบร้อย

วัดโพธิ์ เตรียมจัดใหญ่ 10 วัน 10 คืน “สมโภชพระอาราม 230 ปี”

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ จัดเป็นพระอารามหลวงคู่กรุงรัตนโกสินทร์ที่มีอายุยาวนานมากกว่า 230 ปี ล่าสุดได้ผสานความร่วมมือกับ มูลนิธิ ทุนพระพุทธยอดฟ้าในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี เพื่อเตรียมจัด งาน “สมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร” 2331-2561 The Grand Festival Commemorating The 230th Anniversary of Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.