Tag Archives: ล้อเลียน

เมื่อ “ล้อเล่น” เป็น “บูลลี่” “วันโน้น”–“วันนี้” จึงต่างกัน

ข่าวเล็กๆ ข่าวหนึ่งที่ซุกอยู่ในหน้า 7 ซึ่งเป็นหน้าที่เกี่ยวกับข่าวการศึกษา ศาสนาและสาธารณสุขของไทยรัฐฉบับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา…ทำให้ผมแทบนอนไม่หลับไปเลยทีเดียว