Tag Archives: ล้นประเทศ

ชวนล่ารางวัล “เงินแสน” คิดวิธีแก้ปัญหา “ขยะ” ไทย

ผมได้รับจดหมายขอความร่วมมือจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่า ทางวิทยาลัยมีโครงการที่น่าสนใจอยู่โครงการหนึ่ง…มีเงินรางวัลสำหรับค่ามันสมองถึง 100,000 บาทเลยทีเดียว