Tag Archives: ลุ้น “ควายป่า” สัปดาห์ 16 คู่เอก “อีกา-ซานฟรานฯ”

ลุ้น “ควายป่า” สัปดาห์ 16 คู่เอก “อีกา-ซานฟรานฯ”

สัปดาห์ที่แล้ว “จ่าแฉ่ง” เชิญชวนแฟนๆ “บัฟฟาโล บิลล์ส” หรือทีม “ควายป่าบ้าเลือด” ทีมเต็งต้นปี แต่รูดเอารูดเอาจนทำท่าจะชวดเข้ารอบ 2 อยู่รอมร่อ…ขอให้แฟนๆ สวดมนต์ภาวนาหรือไปทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเผื่อจะได้ กุศลมาชุบชีวิต “บัฟฟาโล บิลล์ส” ให้อยู่รอด