Tag Archives: ลดลง

ห่วง “ประชากรไทย” ลด เหตุ “คนเกิด” น้อยกว่า “คนตาย”

ในการเสวนาหัวข้อ “50 ปี ประชากรที่เปลี่ยนไป” เมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ 2 ท่าน ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ฟังแล้วรู้สึกเหี่ยวๆ อย่างไรก็ไม่รู้ เกี่ยวกับจำนวนประชากร ของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า

บันทึก “วันแห่งความหวัง” ติดเชื้อใหม่ “ไม่ถึง 10,000”

ผมเขียนต้นฉบับวันนี้ในช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ครับ––ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู ตามปฏิทินจันทรคติแบบไทยๆของเรา