Tag Archives: ฤดูฝน

เห็นด้วย “งดเหล้าเข้าพรรษา” ทำไงหนอ? จะงดได้ตลอดไป

วันนี้เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินไทย…ตรงกับ “วันเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญมากที่สุดอีกวันหนึ่ง