Tag Archives: ร้าน Le Du

ปลื้ม “2 ร้านอาหาร” กทม. ติด “ท็อป 50 โลก” 2023

เมี่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เอง…จำไม่ได้แน่นอนว่า วันที่ 14 หรือ วันที่ 15 มิถุนายน ผมเขียนถึงข่าวหนึ่งที่เว็บไซต์ “บางกอกโพสต์” หยิบมาขึ้นพาดหัวแจ้งให้ทราบว่า “ร้านอาหารไทย” หลายๆร้านได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน “ท็อป 100” ของโลก