Tag Archives: ร้านยำเสน่ห์

ร้านยำเสน่ห์ น้ำยำผลไม้  ไม่ใส่ชูรส ตอบรับกระแสคนรักสุขภาพ

ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารยังให้กระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค จากผลการสำรวจของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน พบว่า ธุรกิจร้านอาหารปี 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นมีจำนวน15,263 ราย