Tag Archives: ร่าง พ.ร.บ.ยา

การรับฟังความคิดเห็นคนอื่น คือวิถีแห่งประชาธิปไตย

เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวข่าวตรงกันในกรณีปัญหาขัดแย้งในทางความคิดและการปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนรวม 2 เรื่องที่ผมอ่านแล้วรู้สึกเบาใจและมีความคาดหวังไปในทางที่ดีขึ้น