Tag Archives: รีวิว : Lunch set ราคาเบาๆ ที่ร้าน “Yakiniku YUU Honten”

รีวิว : Lunch set ราคาเบาๆ ที่ร้าน “Yakiniku YUU Honten”

ถึงเวลาเอารถมาตรวจเช็คระยะที่ศูนย์ในซอยพัฒนาการ 30 ระหว่างรอรถนึกขึ้นได้ว่ามีร้านปิ้งย่าง YUU เพิ่งมาเปิดอยู่แถวนี้ ก็เลยเดินข้ามถนนเข้าไปในซอยเพื่อทานเป็นมื้อกลางวัน ก็เลยจัด Lunch set ราคาเบาๆ ที่ร้าน “Yakiniku YUU Honten”