Tag Archives: รางวัลสุริยศศิธร

เบื้องหลัง “ไทยรัฐฉบับพิเศษ” ภาพ “10 รัชกาล” ฝีมือใคร?

ตลอด 2–3 วันที่ผ่านมา ผมได้รับคำถามจากเพื่อนๆหลายรายว่า จิตรกรผู้วาดภาพ “ในหลวง 10 รัชกาล” ที่เป็นปกหลังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับพิเศษ “เถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ 10” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา…คือใคร?