Tag Archives: รัสเซีย-ยูเครน

“สันติภาพ” ส่อเค้าเป็นหมัน สหรัฐฯ “ปฏิเสธ” แผนสันติภาพจีน

ผมเชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้อาจจะถึง 80 เปอร์เซ็นต์ด้วยซํ้าที่อยากจะเห็นสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” ยุติลง