Tag Archives: “รับประทาน” มาแล้วจ้า เตี๋ยวเรือชามละ 300

“รับประทาน” มาแล้วจ้า เตี๋ยวเรือชามละ 300

เมื่อ 5 ปีก่อนมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งมาโผล่ขึ้นห้างอย่างโอ่อ่าสง่างาม ณ ศูนย์การค้าทันสมัย “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าจะไปรอดหรือ?