Tag Archives: รัฐบาลแจกเงิน

ความในใจคนเสียภาษี “เงินเรา” แต่ “เขาแจก”

เมื่อวันพุธที่แล้วผมมีภารกิจส่วนตัวบางประการที่จะต้องออกไปดำเนินการนอกโรงพิมพ์ จึงต้องเขียนต้นฉบับล่วงหน้าทิ้งเอาไว้ อันเป็นผลให้ผมต้องกลายเป็นคน “ตกข่าว” มิได้เขียนถึงข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่พาดหัวยักษ์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในเช้าวันเดียวกัน