Tag Archives: รัชกาลที่ 5

สักการะพระสหาย ร.5 ผู้มีพระคุณยิ่งต่อชาวสยาม

ผมเขียนต้นฉบับวันนี้ในช่วงสายๆของวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันหยุด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของในหลวงรัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช”