Tag Archives: รัชกาลที่ 5

ขอตรา “พระเกี้ยว” ยั้งยืนยง จากในหลวง “ร.5” สู่มหาชน

เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เอง ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในกรณีที่นิสิตจุฬาฯ ได้จัดแห่แหน “พระเกี้ยว” ด้วยรถกอล์ฟและมีการประดับประดาที่ลวกๆ เหมือนไม่ให้เกียรติแก่พระเกี้ยว นำความสะเทือนใจมาสู่ผู้ที่ได้เห็นภาพนี้จำนวนมาก

สักการะพระสหาย ร.5 ผู้มีพระคุณยิ่งต่อชาวสยาม

ผมเขียนต้นฉบับวันนี้ในช่วงสายๆของวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันหยุด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของในหลวงรัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช”