Tag Archives: ระบบแท็งก์

บราเดอร์พร้อมส่งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบแท็งก์ 6 รุ่นใหม่ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

COVID-19 สร้าง demand ใหม่ให้ตลาดเครื่องพิมพ์เมืองไทย บราเดอร์พร้อมส่งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบแท็งก์ 6 รุ่นใหม่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มให้สีเสมือนจริง พิมพ์แผ่นแรกไวเพียง 6 วินาที ด้วยต้นทุนต่อแผ่นการพิมพ์ขาวดำเพียง 3 สตางค์ ตั้งเป้าครองส่วนแบ่งตลาด 30%