Tag Archives: รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5

สยามพิวรรธน์ จัด “ตลาดนัดยิ้มสยาม” ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2563 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์

สยามพิวรรธน์ เชิญชวนทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทย ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-1 ภายในงาน “ตลาดนัดยิ้มสยาม” งานออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายนานาชนิดในบรรยากาศตลาดนัดติดแอร์