Tag Archives: รถเร่

“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ “คนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคักส่งท้ายปลายปี 2563

ตลาดสี่มุมเมือง จับมือธนาคารกรุงไทย ตั้งจุด “คนละครึ่ง one stop service” เพื่อช่วยเหลือรถเร่และแผงค้า สมัคร “โครงการคนละครึ่ง” เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนได้ซื้อสินค้าอย่างทั่วถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี