Tag Archives: รถเร่สี่มุมเมือง

“ตลาดสี่มุมเมือง” ใช้เทคโนโลยีบอกพิกัด ส่งเครือข่ายรถเร่จำหน่ายของสดตรงถึงหน้าบ้าน

ตลาดสี่มุมเมือง ผู้นำตลาดค้าส่งค้าปลีกผักผลไม้รายใหญ่ของไทย ไม่ทิ้งเกษตรกรไทยและคนทำมาหากินยามวิกฤต จัดโครงการ “รวมพิกัดเครือข่ายรถเร่สี่มุมเมือง” พร้อมจำหน่ายของสด ปลอดภัย ส่งตรงถึงหน้าบ้าน