Tag Archives: รงค์ หินเหล็กไฟ

ตำราสู้คอมมิวนิสต์ ฉบับ “หลวงพ่อวัดไผ่แดง”

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนนวนิยายเรื่อง “ไผ่แดง” เมื่อ พ.ศ.2497 หรือ 65 ปีที่แล้ว โดยเขียนส่งไปลงเป็นตอนๆ ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์รวมทั้งสิ้น 21 ตอน