Tag Archives: ย้ายประเทศกันเถอะ

ย้ายประเทศกันดีไหม? ดีแน่ ถ้าใช้โมเดล “เกาหลี”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการจัดตั้งกลุ่มทางออนไลน์ในชื่อว่า “ย้ายประเทศกันเถอะ” โดยคณะผู้จัดตั้งให้เหตุผลว่าสิ้นหวังในการบริหารจัดการและอีกหลายๆ อย่างของผู้มีอำนาจในประเทศนี้แล้ว