Tag Archives: ยุบสภา

ปี่กลอง “เลือกตั้ง” เริ่มแล้ว กระตุ้น “เศรษฐกิจ” ไทย 5 หมื่นล้าน

ขณะที่ผมนั่งรถจะเข้าโรงพิมพ์เมื่อวานนี้และเปิดวิทยุคลื่น 100.5 ของ อสมท ฟังไปเรื่อยๆ นั้น ก็ต้องรีบคว้าปากกามาจดลงสมุดพกเล่มเล็กๆ ที่ผมพกติดตัวอยู่เสมอๆ แบบทันทีทันควัน

มาแล้ว “ป้าย” หาเสียง ขึ้นพรึบก่อน “ยุบสภา”

ในช่วง 4 ซ้า 5 วันที่ผ่านมานี้ ท่านผู้อ่านที่นั่งรถตระเวนไปมารอบๆ กรุงเทพมหานครคงจะเกิดคำถามขึ้นในใจเหมือนที่ผมแอบตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อวานนี้ว่า “นี่เขายุบสภากันแล้วหรือ?”