Tag Archives: ยอมรับ “เสียงประชาชน” แต่ “ไม่รับ” นโยบายบางข้อ

ยอมรับ “เสียงประชาชน” แต่ “ไม่รับ” นโยบายบางข้อ

เมื่อวานนี้ผมเขียนบันทึกประจำวัน “14 พ.ค.2566” ที่ผมออกไปเลือกตั้งที่คูหาในสวนพฤกษชาติคลองจั่น ตอนเช้าแล้วพบว่า มี “ผู้อาวุโส” มาเข้าคิวลงคะแนนเสียงแน่นไปหมดในทุกๆ คูหา