Tag Archives: มูลนิธิไทยรัฐ

จาก “มูลนิธิไทยรัฐ” ในวันรำลึก “ผอ.กำพล”

นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2522 มาจนถึงวันนี้ 27 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 43 ปี พอดิบพอดีที่ผมขออนุญาตท่านผู้อ่านไว้ว่า จะไม่เขียนถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น นอกเสียจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “มูลนิธิไทยรัฐ” และโรงเรียน “ไทยรัฐวิทยา” เท่านั้น

ตามมูลนิธิไทยรัฐไป “ภูพาน” ได้ “ความหลัง” บางอย่างมาฝาก

เมื่อวันเสาร์–อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมติดตามพี่มานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ไปที่หมู่บ้านชมภูพานเหนือ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มาครับ