Tag Archives: มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

บี.กริม จับมือ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เดินหน้าโครงการ “บี.กริม บวร” จัดกิจกรรมนำร่อง “จัดตั้งแปลงเกษตรขจัดความยากจน” ที่ จ.สระแก้ว

บี.กริม จับมือ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เดินหน้าผลักดันโครงการ “บี.กริม บวร” (บวร = บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว