Tag Archives: มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก

มากไปหรือเปล่า “เฟซบุ๊ก”? เรื่องนี้ “ต้องสู้” ถึงไหนถึงกัน

ผมนั่งอ่านข่าวเฟซบุ๊ก แพลตฟอร์มชั้นนำของโลกที่คนไทย เข้าใช้จำนวนมาก (รวมทั้งผม) จะฟ้องรัฐบาลไทย โดยกล่าวหาว่า รัฐบาลไทยเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเขา อันเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างยิ่ง