Tag Archives: มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

มหกรรมวิจัยแห่งชาติ “ดอกไม้” แด่ “นักวิจัย

มีงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอยู่งานหนึ่ง ที่ผมจะช่วยเขียนให้ด้วยความเต็มใจอยู่เสมอทุกๆ ปี ได้แก่งาน “มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ” ซึ่งมักจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม