Tag Archives: มวลชน

เส้นทาง “ม็อบมือถือ” จาก “2535” ถึง “2563”

ภาพหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในช่วงนี้ มักจะเป็นภาพเกี่ยวกับม็อบ หรือมวลชนที่เรียกตัวเองว่า แนวร่วมกลุ่มราษฎรที่หลั่งไหลออกมาชุมนุมตามจุดนัดพบต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า หรือห้างใหญ่ๆ ทั่วกรุง