Tag Archives: มรดกโลก

ชวนชมโขนประกอบแสงสี ณ วัดไชยวัฒนาราม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จัดการแสดงสุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ผสานสองมรดกที่ขึ้นทะเบียนรับรองโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

มหัศจรรย์ “บุโรพุทโธ” มรดกโลก “มรดกธรรม”

ดังที่หัวหน้าทีมซอกแซกได้ชี้แจงแถลงไขไว้ในคอลัมน์เหะหะพาที เมื่อ 2–3 วันก่อนแล้วว่า ไปอินโดนีเซียเที่ยวนี้แม้วัตถุประสงค์หลักจะไปดูงานด้านการเงินการธนาคาร แต่หัวหน้าทีมก็ได้มีโอกาสไปดู “ของแถม” อื่นๆ อีกมากมาย

ไปรษณีย์ไทยออกชุดแสตมป์อนุรักษ์มรดกไทยปี 66

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาดความสุขให้ชุ่มฉ่ำผ่านแสตมป์ชุดวันอนุรักษ์มรดกไทย 2566  ด้วยภาพประเพณีสงกรานต์แบบไทย สีสันสดใสรับซัมเมอร์

“อาทิตย์ตก” ที่ริมฝั่งโขง ของฝากจาก “หลวงพระบาง”

ผมเรียนท่านผู้อ่านแล้วว่า ผมชะแว้บไปหลวงพระบาง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวมา 3 วัน กับ 2 คืน แต่ที่ยังไม่เขียน “เล่าลาว” เหมือนคุณ “กิเลน ประลองเชิง” หน้า 3 ก็เพราะผมยังติดค้างเรื่อง “เล่าน่าน” อยู่