Tag Archives: มนุษย์รถตู้

ชื่นชมผู้โดยสารรถตู้ไทย “ระเบียบวินัย” ระดับโลก

เมื่อสัก 2 สัปดาห์ที่แล้ว ผมเขียนเรื่องฝนตกหนักรถติดมากในตอนเย็นๆ ค่ำๆ ของ กทม. โดยเฉพาะเย็นหรือค่ำวันศุกร์จะเป็นวันที่สาหัสที่สุดของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง