Tag Archives: มนุษย์พันธุ์พิเศษ

ให้กำลังใจ “มนุษย์ธรรมดา” เผชิญหน้า “มนุษย์พันธุ์พิเศษ”

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึง “มนุษย์พันธุ์พิเศษ” พันธุ์หนึ่ง ซึ่งมีมากในประเทศไทย ได้แก่ มนุษย์ที่เรียกกันว่า ท่าน ส.ส. หรือท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยนี่แหละครับ