Tag Archives: พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ฯ ของดีที่ควรไปดู (สักครั้ง)

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา นอกจากทีมงานซอกแซกจะเดิน สายไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามประเพณีปฏิบัติแบบไทยๆ ของเราแล้วก็ยังถือโอกาสแวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ถึง 2 แห่งด้วยกัน

กรมธนารักษ์ ชวนเที่ยว “พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์” 

นางวรนุช ภู่อิ่ม  ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตรา