Tag Archives: พิพิธภัณฑ์กำพล วัชรพล

“หอสมุดรัฐสภา” สหรัฐฯ กับ “หนังสือที่ระลึก” ผอ.กำพล

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วอย่างสมบูรณ์และสมเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล และการเปิดพิพิธภัณฑ์กำพล วัชรพล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อเวลา 16.00-18.00 น. ของวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา