Tag Archives: พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชัยชนะแห่งการพัฒนา “30 ปี” เพื่อประชาราษฎร์

วันนี้ (จันทร์ที่ 28 ตุลาคม) เป็นวันแรกของงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน รวม 7 วันเต็มๆ