Tag Archives: พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์

“สกลนคร” แห่งความหลัง วันนี้วันนั้นต่างกันลิบลับ!

สัปดาห์ที่แล้ว หัวหน้าทีมซอกแซกติดตามคณะกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐไปจังหวัดสกลนครมาครับ เพื่อร่วมในการประชุมประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร