Tag Archives: ฝาก “แบงก์ชาติ” อีกครั้ง กรณี “แบงก์ล้ม” ที่อเมริกา

ฝาก “แบงก์ชาติ” อีกครั้ง กรณี “แบงก์ล้ม” ที่อเมริกา

เมื่อวานนี้ผมเขียนเปรียบเทียบ กรณี “แบงก์ล้ม” ที่อเมริกาว่าเหมือน “ฝนตก” ที่โน่น แต่กลัวว่านํ้าจะไหลบ่า “มาท่วม” ในบ้านเรา เพราะโลกยุคปัจจุบันนั้นแคบเหลือเกิน