Tag Archives: ฝนทิ้งช่วง

รวมใจสู้ภัยแล้ง 2562+ของฝากสำหรับ “บิ๊กตู่”

หนังสือพิมพ์ทุกฉบับยังคงพาดหัวข่าวเรื่องภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่อง บางฉบับพาดหัวใหญ่มาก ใหญ่กว่าข่าวการเตรียมตัวแถลงนโยบายของรัฐบาลบิ๊กตู่เสียด้วยซ้ำ

เป็นห่วงพิษ “ภัยแล้ง” ซ้ำเติมเศรษฐกิจปลายปี

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับรายงานข่าวตรงกันว่าภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นในหลายๆ จังหวัดนำความเดือดร้อนมาสู่เกษตรกรชาวนา ชาวไร่เป็นอย่างยิ่ง