Tag Archives: ผ้าขาวม้า

ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ชวนเที่ยวงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2563” 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญเที่ยวชมงาน “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2563” โดยภายในงานพบกับนิทรรศการ “ผ้าขาวม้าทอใจ”ภายใต้แนวคิด “pakaoma next normal”