Tag Archives: ผสานใจภักดิ์ถวายองค์ราชัน

ชวนชม “เฉลิมรัชกษัตรา”+“Money Expo” กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 รายการ “เสาร์สารพัน” กลับมาประจำการทำหน้าที่ชวนเที่ยว ชวนชม ชวนฟัง และชวนอ่านหนังสืออีกครั้ง หลังหลบไป 1 เสาร์ เพื่อมอบพื้นที่สำหรับข้อเขียนฉบับพิเศษ “เถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ 10” เมื่อเสาร์ที่แล้ว