Tag Archives: ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ

คิดถึง “ทฤษฎี” พัฒนาชาติ “4 ปัจจัย” ไปสู่ความสำเร็จ

เพื่อนฝูงนักเศรษฐศาสตร์ของผมคนหนึ่งเคยเขียนสูตรความสำเร็จในการพัฒนาประเทศส่งมาให้ผมเมื่อหลายๆ ปีก่อนโน้น แต่ช่วงนั้นจะด้วยอะไรไม่ทราบผมไม่ได้นำลง