Tag Archives: ปูติน

ยังไงๆ “มนุษย์” ก็คือ “สัตว์” “ประเสริฐ” แค่ไหนก็ “กัดกัน”

กว่า 30 ปีมาแล้ว ขณะผมเดินทางไปสำรวจภาวะความยากจนในชนบทต่างๆ ของภาคอีสาน มีโอกาสผ่านวัดเล็กๆ วัดหนึ่ง จำไม่ได้เสียแล้วว่าอยู่ที่จังหวัดไหน อำเภอไหน ตำบลไหน?