Tag Archives: ปืนฉีดน้ำ

เมื่อสงกรานต์ “วิถีใหม่” คืนสู่สงกรานต์ “วิถีเดิม”

เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับมาตรการและกรอบการจัดงาน “สงกรานต์ 2564” ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้…